Centrum pro rodinu Ráj z.s.
Pavlovice u Přerova

Příměstské tábory s CPR Ráj 2016 - Informace

V roce 2016 připravujeme pro vaše děti 3 příměstské tábory

Průběh a program

Příměstské tábory probíhají v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin.  Ráno dopravíte své dítě do místa konání tábora, kde je pro děti připraven program a odpoledne si jej opět odvezete domů. Výjimkou je pouze poslední noc (viz níže). Každý týden tábora je jinak tematicky zaměřený, což dává ráz celotáborovým hrám jednotlivých týdnů. Součástí programu jsou hry, soutěže, olympiády, výlety, tábornické dovednosti, tvořivá činnost, ale i utužování kamarádských vztahů. Děti vedeme ke zdravým mezilidským vztahům, k lásce k přírodě a všemu živému, k vděčnosti a prožívání radosti. Během dne se při příznivém počasí děje většina programu venku, pouze dobu poledního klidu tráví děti v budově, kde mají na výběr z několika klidových aktivit – od čtení pohádek, přes stolní hry až po drobné výtvarné tvoření. Ve čtvrtek v podvečer s dětmi navštěvujeme mši v místním kostele. V případě nepříznivého počasí se program odehrává v budově.

Kdo se o děti po dobu tábora stará

Každý tábor má svého hlavního vedoucího, kterému pomáhá tým zkušených animátorů – dobrovolníků - především z řad studentů. Většina z nich se už podílela předem na přípravě programu tábora a také mají zkušenosti s vedením dětí z předešlých let. Hlavní vedoucí ručí za „kvalitu" a bezúhonnost vedoucích, za jejich přípravu, proškolení a týmovou spolupráci po dobu celého tábora. Pokud byste měli po dobu tábora jakékoliv připomínky či ohlasy, obracejte se vždy na hlavního vedoucího.

Stravování

Děti se stravují v novém multifunkčním klubu Stodola – ve dvoře areálu. O stravu se stará kuchařka, která má pro celý týden sestavený pestrý jídelníček tak, aby vyhovoval zásadám rozumné životosprávy a zároveň jídlo dětem chutnalo.  Každý den je zajištěn oběd a dopolední i odpolední svačinka, včetně celodenního pitného režimu.

Doprava

Vlastní (každý den je třeba děti dopravit v časovém rozmezí 7:30 až 8 h do místa tábora a v 16 h si je vyzvednout). Tam, kde děti budete posílat autobusovými linkami, nebo je potřebujete přivést dříve nebo později, je potřeba vše předem individuálně domluvit.

 Ubytování

Děti ubytované nejsou, přespávají doma. Výjimku tvoří program čtvrtečního dne, kdy se program protáhne až do pozdějších večerních hodin, aby děti prožily i jednu táborovou noc. Pokud to zdravotní stav dítěte dovolí, budou tento den děti přespávat v místě konání tábora ve vlastním spacáku na karimatce (spát budou v budově). Bude postaráno i o večeři a snídani, pro vás to znamená, že dítě odevzdáte ve čtvrtek ráno, ale vyzvednete si jej až v pátek odpoledne.

Co s sebou 

 • potvrzení o bezinfekčnosti podepsané 1.den tábora rodiči, 
 • batůžek,
 • podepsanou lahvičku na pití - každý den doma dětem láhev, prosíme, vymyjte,
 • opalovací krém a repelent - pro případné použití odpoledne. Ráno děti předávejte, prosíme už natřené opalovacím krémem a nastříkané repelentem. Každý den děti kontrolujte od klíšťat.
 • pokrývku hlavy,
 • oblečení denně dle počasí a náhradní oblečení,
 • pláštěnku,
 • PEVNOU obuv,
 • plavky a ručník (pro účely vodních hrátek v areálu), případně gumovou obuv

v den přespání:

 • spacák,
 • karimatku,
 • polštářek,
 • oblečení na noc a na páteční den,
 • hygienické potřeby,
 • léky, které dítě užívá (v podepsané krabičce s uvedením dávkování)

 Cena zahrnuje

stravování - 3 jídla (oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim), táborový program + odměny, pomůcky, zázemí tábora, profesionální dozor, pojištění odpovědnosti

Platba (po potvrzení převzetí přihlášky)

Cenu za tábor vašeho dítěte uhraďte do konce června 2016 pod daným variabilním symbolem (uvedeným u termínu tábora) na účet CPR Ráj u FIO banky – č.ú.: 2600572589/2010, variabilní symbol dle termínu tábora, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte - nebo hotově v kanceláři CPR Ráj Pavlovice u Přerova č.5 (dle domluvy). Bližší informace obdržíte po přihlášení, nejpozději koncem června. Po 30.6. 2016 jsou jako závazné považovány pouze přihlášky, u kterých byla uhrazena cena tábora. Na všechny tábory vám můžeme vystavit potvrzení o úhradě pro účely poskytnutí příspěvku zdravotní pojišťovnou, vystavit fakturu pro zaměstnavatele apod.

Telefon pro případné informace o táborech: 774 984 190 – Hedvika Krejčí.

Pokud dítě nebude moci z jakýchkoliv důvodů nastoupit na příměstský tábor, prosíme o nahlášení v co nejkratším termínu, tak, aby bylo případné volné místo možno obsadit náhradníkem. 

Při zrušení přihlášky na tábor v den nástupu na tábor se vrací cena tábora snížená o storno poplatek ve výši 18%. Tento poplatek slouží k úhradě nákladů spojených s evidencí přihlášky a souvisejícími činnostmi a úhradě režijních nákladů. 
Rodiny v těžké sociální situaci mohou písemně zažádat i o vrácení storno poplatku, s uvedením důvodu odhlášení z tábora.
 

 

Kontakt

Centrum pro rodinu Ráj z.s.

Adresa: Pavlovice u Přerova 5, 751 11

Telefon: +420 731 604 120

Email: 

hana.skoloudova(zavináč)raj-pavlovice.cz

IČO: 22661701

Bankovní účet: 2600572589/2010

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

V Centru pro rodinný život v Olomouci se chtějí spolu s vámi modlit za vaše úmysly. Stačí poslat sms.

+420 731 731 800

2019 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | hana.skoloudova(zavináč)raj-pavlovice.cz