Potkal jsem lidi, kteří pomáhají. To mě ovlivnilo.

Když jsem byl malý, na prázdniny jsme nejezdili. Jediná cesta, která mi otevřela srdce k širším obzorům, a tedy i k myšlenkám na Stvořitele, byla, když mě matka vzala do Alp kvůli průduškám. Pak mě tam na rok svěřila jedné křesťanské rodině.

Tito lidé tak měli částečný podíl na mé výchově. Zažil jsem u nich laskavou péči v kulisách nádherných hor, kde jsem rád pozoroval kamzíky na útesech. Skutečnost, že jsem potkal lidi, kteří mají rádi ostatní a pomáhají jim, posílila mou víru.

Nikdy nevím, kam až dosáhne můj i drobný skutek lásky a co všechno může způsobit. Znáte efekt motýlích křídel, tu energii dobra, která se přenáší z člověka na člověka a dotýká se srdcí? Ježíšovo poselství v evangeliu je výzvou ke sdílení talentů, darů, k dělení se o věci, včetně těch duchovních.

Každý z nás jsme vybaveni k tomu, abychom mohli působit ve svém okolí dobro. Nikdo není tak „chudý", aby nemohl nějakým způsobem pomoci druhým (slovem povzbuzení, nasloucháním atd.).  I chudý člověk se ale může chovat jako „boháč", když se uzavře do sebe, a naopak boháč se srdcem chudého se může s druhými dělit. Prokletím totiž není obsah peněženky, ale uzavřenost vůči druhým a jejich potřebám.

Bůh nás osvobozuje od nutnosti zalíbit se druhým

Evangelium je tak bohaté! Ti, kdo s vírou přijmou tento životní styl za svůj, postupně poznávají, co mají dělat, a nedají se už ovlivnit nebo ovládat mocnostmi, jež s námi manipulují. „Nebratříčkuj se s mocnými," říkával mi tatínek. Pravda nás osvobozuje od nároků vnějšího zdání a vytrhuje nás z pokušení, pokud se nás ten či onen chystá uplatit. Pravda z nás dělá muže a ženy schopné navazovat vztahy plné důvěry, schopné uskutečnit své jedinečné povolání na tomto světě, místo abychom žili v obavách a v podrobení, když se snažíme někomu zalíbit.

Každý se máme stát tím, co si pro nás Bůh vysnil. Abychom se nesrovnávali s ostatními a abychom svým prostým úsilím žili své povolání Otcových dětí.  Přišel jsem na tento svět nahý – a nahý z něj také odejdu. Mým jediným bohatstvím je milovat druhé, kteří jsou mými bratry, a milovat je, aniž bych jim podlézal.

Milujme lidi navzdory jejich  slabostem

Milujme druhé, milujme je v malých věcech, drobnostech. I když jsme každý z nás nějak zraněný, máme každý schopnost milovat, pomáhat si a sdílet se, dřív než bude příliš pozdě. Láska je jediný prostředek schopný zabránit zkáze světa.

Jsme na tomto světě jen na chvíli, a proto neztrácejme čas, který nám byl dán, a milujme lidi i navzdory jejich slabostem a nedokonalostem. Kdo si neumazal ruce, patrně je nepoužívá... Bylo by bláznovstvím snít o dokonalosti. Musíme přijmout naše omezení a mít rádi.

Zpracováno podle knížky Robert Hossein, Vlk pohlazený Bohem, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.