Informace pro rodiče

Na školní rok 2021-2022 nemáme v současnosti žádné volné místo.

2020 - 2022 - DĚTSKÁ SKUPINA LESNÍ KLUB FRANTIŠEK

 Logo OPZ barevnę

Název projektu: Dětská skupina Lesní klub František
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016189
Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 - 31.3.2022

Cílem projektu je kontinuálně podpořit financování zařízení péče o děti, dosud financovaného z OPZ a tím v místě realizace zlepšit podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. 

Výstupem projektu je provoz dětské skupiny o kapacitě 12 dětí. Zařízení péče o děti doplňuje dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytváří ucelený systém péče o dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky. Zároveň podporuje inovativní péči o děti s ohledem na maximální pobyt dětí venku. Dětská skupina Lesní klub František využívá a zároveň buduje za pomoci rodičů velikou přírodní zahradu a také využívá široké okolí obce včetně lesů a luk.

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Více informací o dotaci naleznete zde: www.esfcr.cz.