"Děti tvoří naši budoucnost. Nejdříve tím, že se narodí do rodiny a tím dají dospělým příležitost doprovázet je na části jejich životní cesty a pak samotnou budoucnost vytváří a žijí."

Lesní klub František provozujeme od dubna 2018 a vytváříme prostor pro děti předškolního věku od 2,5 do 7 let v režimu lesní školky s montessori prvky na křesťanských základech.

V našem Lesním klubu František se snažíme dětem předávat hodnoty jako jsou pokora, úcta, respekt k druhým, budovat v nich trpělivost a zároveň umožnit každému dítěti rozvíjet jeho vlastní individuální potřeby a vlastnosti.

IMG 6800

Za ideální prostředí pro zdravý rozvoj dítěte považujeme přírodu a je tedy pro nás důležitý co nejdelší pobyt dětí v přírodě a vzdělávání a péči o ni.

Staráme se s dětmi o velkou přírodní zahradu, prozkoumáváme okolní lesy i zajímavá zákoutí v okolí obce. Děti se seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti a poznání prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků. Mají možnost učit se v reálných situacích, které kolem nich vznikají.

lesni klub3

LKF 5473

LKF 5572

LKF 5796

Snažíme se, aby každé dítě rozvíjelo svůj maximální potenciál. Východiskem naší péče jsou i principy montessori: připravené prostředí, připravený dospělý, řád, partnerský přístup, respektování senzitivních fází dítěte, svobodná volba práce, polarizace (koncentrace) pozornosti, zodpovědnost a samostatnost.

LKF 5884

IMG 6901 1

Děti při všech aktivitách vedeme k přirozené úctě k životu, k vděčnosti Bohu i lidem okolo nás, k objevování Boží stvořitelské ruky v přírodě. Zároveň mají děti od 3 let možnost navštěvovat program Katecheze Dobrého Pastýře, kde se na principu montessori pedagogiky učí chápat mši svatou, slavení liturgických svátků, porozumět Ježíšovým podobenstvím a vnímat Ježíše jako Dobrého pastýře.

 

 

 

 

 

INFORMACE O PROJEKTU A FINANCOVÁNÍ DĚTSKÉ SKUPINY

2020 - 2022 - DĚTSKÁ SKUPINA LESNÍ KLUB FRANTIŠEK

 Logo OPZ barevnę

Název projektu: Dětská skupina Lesní klub František
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016189
Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 - 31.3.2022

Cílem projektu je kontinuálně podpořit financování zařízení péče o děti, dosud financovaného z OPZ a tím v místě realizace zlepšit podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. 

Výstupem projektu je provoz dětské skupiny o kapacitě 12 dětí. Zařízení péče o děti doplňuje dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytváří ucelený systém péče o dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky. Zároveň podporuje inovativní péči o děti s ohledem na maximální pobyt dětí venku. Dětská skupina Lesní klub František využívá a zároveň buduje za pomoci rodičů velikou přírodní zahradu a také využívá široké okolí obce včetně lesů a luk.

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Více informací o dotaci naleznete zde: www.esfcr.cz.