ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE A STORNO POPLATKY

Částka ve výši 300 Kč je stanovena jako nevratná část úplaty za aktivitu. V případě, že se klient odhlásí z tábora, storno poplatky se počítají z částky, která byla uhrazena, snížené o tuto nevratnou část ve výši 300 Kč.

Storno poplatky se odvíjejí od konkrétního počtu dnů, kolik zbývá do zahájení aktivity:

51 a více dní před zahájením tábora vracíme 100 % z ceny,
50 až 31 dnů před zahájením tábora vracíme 80 % z ceny,
30 až 15 dnů před zahájením tábora vracíme 50 % z ceny,
14 až 2 dny před zahájením tábora vracíme 20 % z ceny,
1 den před zahájením aktivity klient ztrácí nárok na vrácení ceny za aktivitu. 

V případě onemocnění dítěte před začátkem tábora a doložení potvrzení od lékaře Vám vrátíme 25% z ceny za tábor.

Pokud za své nemocné dítě seženete náhradníka, vrátíme vám 90% z ceny.