1. V areálu zahrady se můžete volně pohybovat. Dbejte na bezpečnost vašich dětí a k rostlinám, zvířatům, pomůckám i dalším návštěvníkům se prosím chovejte ohleduplně.
  2. Vstup do přírodní zahrady je možný pouze v doprovodu osoby nad 18 let (není dovoleno pohybovat se po zahradě samostatně osobám do 18 let s výjimkou vedoucích letních táborů CPR Ráj). Vstupné 30 Kč.
  3. Otevírací doba přírodní zahrady je pondělí - pátek 8:00 - 19:00.
  4. Využívejte prosím pro pohyb Vás a Vašich dětí travnaté plochy - nevstupujte do záhonů nebo ohrazených míst, netrhejte květiny, nelámejte větvičky stromů a keřů.
  5. Zvířátka mají svůj domov v ohradách, neotevírejte jim prosím branky a dvířka, aby neutekla a nepotulovala se po zahradě.
  6. Kachny, které se volně potulují po zahradě, prosím neomezujte v pohybu a nevracejte do ohrad.
  7. K odpočinku a posezení můžete využívat stolové soupravy a lavičky v prostoru zahrady, vlastní donesené deky rozložené na trávě.
  8. V areálu zahrady není pitná voda.
  9. Odpadky odnášejte prosím do popelnic na tříděný odpad a odpadkových košů k tomu určených, bioodpad do kompostu u skleníku.
  10. Hračky a pomůcky, které budete používat vy nebo vaše děti, před odchodem prosím ukliďte na určené místo.

 

V případě dotazů nebo jiné potřeby můžete kontaktovat Martinu Veselou, tel. 775 104 600 (garant konceptu přírodní zahrady a péče o zvířátka) nebo Martinu Dlouhou, tel. 731 531 524 za provozovatele CPR Ráj.