Centrum pro rodinu Ráj  je nestátní nezisková organizace. Od r. 2006 pastoračním střediskem Olomoucké arcidiecéze pro děkanát Přerov. V červnu 2007 bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení - IČO: 22661701. Od roku 2014 je Centrum pro rodinu Ráj podle nového Občanského zákoníku zapsaným spolkem. Činnost spolku řídí výbor v čele s předsedkyní. Na aktivitách a projektech se v průběhu let podíleli pastorační asistenti Arcibiskupství olomouckého, vlastní zaměstnanci, brigádníci a dobrovolní spolupracovníci. Vítáme další dobrovolné spolupracovníky především k zajištění týdenního programu, pomoc při větších akcích a zajištění prázdninových programů.

Děkujeme všem, kteří jdou do toho s námi! :-) 

Od roku 2009 byly projekty sdružení podporovány MPSV ČR, Arcibiskupstvím Olomouckým, Olomouckým Krajem, Městem Přerov, Obcí Hradčany, Obcí Pavlovice u Přerova, farnostmi děkanátu Přerov, F-nadací a řadou dalších právnických i fyzických osob. Děkujeme všem, kteří podporují naše prorodinné programy a projekty.