PORADENSTVÍ PRO MANŽELE A RODIČE

Nevíte si rady s různými oblastmi života? Potřebujete získat nezávislý pohled někoho jiného na svou situaci? Potřebujete ve své situaci podporu nebo radu?

PŘIJĎTE DO CENTRA PRO RODINU RÁJ :-)

ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ je určeno pro rodiny s dětmi a jejich členům, kteří řeší především vztahové či výchovné problémy, soulad rodiny a práce, mezigenerační vztahy apod. Na krátké rozhovory se nemusíte objednávat a probíhají v průběhu aktivit a akcí pro rodiče s dětmi. V případě potřeby delšího rozhovoru je nutné se objednat, dle potřeby zajistíme i hlídání dětí. Poradce bude vaším  „průvodcem" při hledání možných řešení. Zároveň vám může zprostředkovat další odborné služby, včetně dalšího poradenství či terapie. Objednané poradenství je díky dotaci MPSV a Arcibiskupství Olomouckému poskytované za dobrovolný příspěvek, probíhá po telefonické či osobní dohodě kdykoliv v průběhu roku. Služba poradenství je k dispozici také u všech pobytových aktivit.

Kontakt: Hana Školoudová, 731 604 120, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ODBORNÉ PORADENSTVÍ V CENTRU PRO RODINNÝ ŽIVOT V OLOMOUCI

Centrum zprostředkovává odborné poradenství v různých oblastech a situacích lidského života, konkrétně:

PORADENSTVÍ PRO RODIČE - Mgr. Marcela Anežka Kořenková - Určeno rodičům, kteří aktuálně řeší těžkosti vztahu s dítětem, jsou konfrontováni výchovnými neúspěchy či odmítavými postoji nespolupráce dítěte. Poradenství je nabídnuto ale i těm rodičům, kteří neřeší tzv. patologii vztahu, ale touží svůj vztah s dítětem více prohloubit, obnovit, zkvalitnit. Poradenská služba probíhá ve středu odpoledne, po předběžném telefonickém přihlášení. První konzultace je za dobrovolný příspěvek, za druhou a další se platí 200,- Kč / hodinu.

 

MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ - Mgr. Vít Hušek, Th.D. - Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích. Poradenská služba probíhá  ve čtvrtek odpoledne,  po předběžném telefonickém přihlášení. Na konzultaci se přispívá 50,- Kč / hodinu.

PORADENSTVÍ V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH - Bc. Marcela Řezníčková - Problémy v náročných životních situacích jako např. úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny, trýznivé prožívání současného životního stavu apod. Probíhá každou středu po předběžném telefonickém přihlášení.

PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ - MUDr. Jitka Krausová - Problémy víry, psychické problémy, otázky osobnostního růstu. Poradenská služba probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách po předběžném telefonickém přihlášení.

Bližší informace o poradenství na Centru pro rodinný život v Olomouci a volných termínech získáte na tel. 587 405 250-3, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 
PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY v Olomouci

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY – Wurmova 7, Olomouc, Podpora a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.
Kontakty: 603 460 621, 731 749 783, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.olomouc.poradnaprozeny.net

 

ODBORNÉ RODINNÉ PORADENSTVÍ A TERAPIE

PeadDr. Jarmila Pospíšilová z Rodinné poradny z Veselí nad Moravou. Kontakt: tel.: 724 102 705, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PORADNA PRO RODINU PŘEROV, Velká Dlážka 44, 750 02 Přerov
Poradny pro rodinu Olomouckého kraje poskytují poradenství, pomoc a podporu:
 • při řešení manželských, partnerských a rodinných problémů (vztahové a manželské krize, potíže s výchovou dětí, mezigenerační problémy,
 • v rámci předrozvodové, rozvodové a porozvodové problematiky (pomoc k nekonfliktnímu rozvodu, emoční podpora při zvládání tohoto kritického období, rodinné mediace a terapie, podporovaný styk rodičů s dětmi),
 • rodinám, kde se objevilo domácí násilí či jiné formy týrání a zneužívání,
 • v oblasti náhradní rodinné péče,
 • při řešení osobních problémů ohrožujících vztah, rodinu či sociální začlenění, např. dopady nezaměstnanosti, ztráta bydlení, porucha sociální adaptace, životní traumata.

Kontakty: tel.: 581 202 980, 731 447 458, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ke konzultaci není potřeba žádné doporučení, stačí si telefonicky, osobně nebo mailem domluvit konzultační hodinu. Pracovní tým poradny tvoří dva psychologové – manželští a rodinní poradci a jedna sociální pracovnice, všichni s dlouholetými zkušenostmi v práci s lidmi.
Darina Skokanová – vedoucí poradny, psycholog, PhDr. Irena Balošáková – psycholog, Mgr. Jaroslava Stoklasová – sociální pracovnice

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ v Olomouci

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
Telefon: 585 427 141, Mobil: 773 601 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.ssp-ol.cz

 • poradí Vám s výběrem vhodné sociální služby nebo jiných institucí, které by mohly přispět k řešení Vaší situace,
 • formou individuálních konzultací Vám pomůžou řešit nepříznivou rodinnou situaci,
 • poskytnou informace rodičům ve věcech výchovy a výživy dětí.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?  • děti a mládež ve věku od 7 let  • rodiny s dětmi  • osoby v krizi

 

OBČANSKÁ PORADNA A PORADNA PRO DLUŽNÍKY - CHARITA PŘEROV

Adresa: Přerov, 9. května 82, 750 02, Kontakt: tel.: 581 209 298, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  Z důvodu velkého zájmu o tyto služby, doporučujeme klientům a zájemcům, aby se předem telefonicky nebo e-mailem objednali.

Poskytované služby:

 • informace a rady v oblasti dluhové problematiky, občanského práva, rodinného práva, v oblasti sociálních dávek a práva sociálního zabezpečení, v oblasti pracovně právních vztahů, v oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání,
 • asistence (zastupování, vyjednávání a doprovázení) při jednání s úřady (pouze v pracovní době poradny),
 • aktivní pomoc (sepisování insolvenčních návrhů, žádostí, odvolání, vyplňování formulářů aj.),
 • zprostředkování kontaktů na další specializované instituce.

Poradenství není poskytováno v oblastech trestního práva, daňových zákonů a majetkoprávních vztahů komerčního charakteru.