Příležitost ke ztišení, zamyšlení se nad novými podněty, vzájemnému povzbuzení, svátosti smíření i slavnostní mši svaté.

POSTNÍCH 24 HODIN NA WEB A FB