V prvním srpnovém týdnu 1.-4.8. 2016 se můžete těšit na Taneční tábor TRSNI SI S MAMUTEM.

Plakátek ZDE.

Kapacita tábora je naplněna.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Příměstské tábory v roce 2016 jsou v těchto termínech:  

11.-15.7. - TŘI MUŠKETÝŘI - plakát zde 

18.-22.7. - INDIÁNSKÉ LÉTO - plakát zde

8.-12.8. - ORIENT EXPRESS - plakát zde

Všechny budou v Pavlovicích.

Na každý turnus vezmeme i jednu skupinku (8) mladších dětí (od 5 let). Už teď se můžete hlásit proklikem přes odkazy u termínů.

Cena každého tábora je 1100 Kč, sourozenecká sleva je 200 Kč na každé dítě. Tábor je nutné uhradit nejpozději do konce června. Nebude-li tábor uhrazen, místo bude postoupeno náhradníkům. Rodiny v obtížné sociální situaci a rodiny se 4 a více dětmi mohou požádat o slevu.

KAPACITA VŠECH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ JE OBSAZENÁ, HLÁSIT SE MŮŽETE UŽ JEN JAKO NÁHRADNÍCI !!!

11.-15.7., hl.vedoucí Anežka Krejčí přihláška zde 

18.-22.7. hl.vedoucí Petr Školoud přihláška zde

a 8.-12.8. hl.vedoucí Veronika Kužílková přihláška zde 

 

INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÝM TÁBORŮM 2016

PRŮBĚH A PROGRAM

 

Příměstské tábory probíhají v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin. Ráno dopravíte své dítě do místa konání tábora, kde je pro děti připraven program a odpoledne si jej opět odvezete domů. Výjimkou je pouze poslední noc (viz níže). Každý týden tábora je jinak tematicky zaměřený, což dává ráz celotáborovým hrám jednotlivých týdnů. Součástí programu jsou hry, soutěže, olympiády, výlety, tábornické dovednosti, tvořivá činnost, ale i utužování kamarádských vztahů. Děti vedeme ke zdravým mezilidským vztahům, k lásce k přírodě a všemu živému,                  k vděčnosti a prožívání radosti. Během dne se při příznivém počasí děje většina programu venku, pouze dobu poledního klidu tráví děti v budově, kde mají na výběr z několika klidových aktivit – od čtení pohádek, přes stolní hry až po drobné výtvarné tvoření. Ve čtvrtek v podvečer s dětmi navštěvujeme mši v místním kostele. V případě nepříznivého počasí se program odehrává v budovách.

 

KDO SE O DĚTI PO DOBU TÁBORA STARÁ

 

Každý tábor má svého hlavního vedoucího, kterému pomáhá tým zkušených animátorů – dobrovolníků - především z řad studentů. Většina z nich se už podílela předem na přípravě programu tábora a také mají zkušenosti s vedením dětí z předešlých let. Hlavní vedoucí ručí za „kvalitu" a bezúhonnost vedoucích, za jejich přípravu, proškolení a týmovou spolupráci po dobu celého tábora. Pokud byste měli po dobu tábora jakékoliv připomínky či ohlasy, obracejte se vždy na hlavního vedoucího.

 

STRAVOVÁNÍ

 

Děti se stravují v novém multifunkčním klubu Stodola – ve dvoře areálu. O stravu se stará kuchařka, která má pro celý týden sestavený pestrý jídelníček tak, aby vyhovoval zásadám rozumné životosprávy a zároveň jídlo dětem chutnalo. Každý den je zajištěn oběd a dopolední i odpolední svačinka, včetně celodenního pitného režimu.

 

DOPRAVA

 

Vlastní (každý den je třeba děti dopravit v časovém rozmezí 7:30 až 8 h do místa tábora a v 16 h si je vyzvednout). Tam, kde děti budete posílat autobusovými linkami, nebo je potřebujete přivést dříve nebo později, je potřeba vše předem individuálně domluvit.

 

UBYTOVÁNÍ

 

Děti ubytované nejsou, přespávají doma. Výjimku tvoří program čtvrtečního dne, kdy se program protáhne až do pozdějších večerních hodin, aby děti prožily i jednu táborovou noc. Pokud to zdravotní stav dítěte dovolí, budou tento den děti přespávat v místě konání tábora ve vlastním spacáku na karimatce (spát budou v budově). Bude postaráno i o večeři a snídani, pro vás to znamená, že dítě odevzdáte ve čtvrtek ráno, ale vyzvednete si jej až v pátek odpoledne.

 

CO S SEBOU

 

potvrzení o bezinfekčnosti podepsané 1.den tábora rodiči, batůžek, podepsanou lahvičku na pití (každý den doma dětem láhev, prosíme, vymyjte), opalovací krém a repelent - pro případné použití odpoledne. Ráno děti předávejte, prosíme už natřené opalovacím krémem a nastříkané repelentem. Každý den děti kontrolujte od klíšťat.
pokrývku hlavy, oblečení denně dle počasí a náhradní oblečení, pláštěnku, PEVNOU obuv na sport a turistiku (botasky, tenisky), plavky a ručník (pro účely vodních hrátek v areálu), případně i gumovou obuv

 

V DEN PŘESPÁNÍ

 

spacák, karimatku, polštářek, oblečení na noc a na páteční den, hygienické potřeby, léky, které dítě užívá (v  podepsané krabičce s uvedením dávkování)

 

CENA ZAHRNUJE

 

stravování - 3 jídla (oběd, dopolední a odpolední svačina, pitný režim), táborový program + odměny, pomůcky, zázemí tábora, profesionální dozor, pojištění odpovědnosti za škodu. Úrazovou pojistku si řeší rodiče individuálně každý sám

 

PLATBA (po potvrzení převzetí přihlášky) Protože máme evidovaných hodně náhradníků, cenu za tábor vašeho dítěte uhraďte nejpozději do konce května 2016, abychom mohli místa těch, kdo si účast na táboře rozmyslí, poskytnout včas náhradníkům. Platbu proveďte na účet CPR Ráj u FIO banky – č.ú.: 2600572589/2010, pod daným variabilním symbolem (uvedeným níže u termínu tábora), do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte - nebo hotově v kanceláři CPR Ráj, Pavlovice u Přerova č.5 (dle domluvy). Po 31.5. 2016 jsou jako závazné považovány pouze přihlášky, u kterých byla uhrazena cena tábora. Na všechny tábory vám můžeme vystavit potvrzení o úhradě pro účely poskytnutí příspěvku zdravotní pojišťovnou, vystavit fakturu pro zaměstnavatele apod.

 

Cena každého tábora je 1100 Kč, sourozenecká sleva je 200 Kč na každé dítě. Rodiny v obtížné sociální situaci a rodiny se 4 a více dětmi mohou požádat o slevu.

 

11.-15.7.- TŘI MUŠKETÝŘI - hl.vedoucí Anežka Krejčí, VARIABILNÍ SYMBOL K PLATBĚ - 004

 

18.-22.7. - INDIÁNSKÉ LÉTO - hl.vedoucí Petr Školoud, VARIABILNÍ SYMBOL K PLATBĚ - 005

 

8.-12.8. - ORIENT EXPRESS - hl.vedoucí Veronika Kužílková, VARIABILNÍ SYMBOL K PLATBĚ - 006

 

Telefon pro případné informace o táborech: 774 984 190 – Hedvika Krejčí.

 

Pokud dítě nebude moci z jakýchkoliv důvodů nastoupit na příměstský tábor, prosíme o nahlášení v co nejkratším termínu, tak, aby bylo případné volné místo možno obsadit náhradníkem.

 

Při zrušení přihlášky na tábor v den nástupu na tábor se vrací cena tábora snížená o storno poplatek ve výši 18%. Tento poplatek slouží k úhradě nákladů spojených s evidencí přihlášky a souvisejícími činnostmi a úhradě režijních nákladů.
Rodiny v těžké sociální situaci mohou písemně zažádat i o vrácení storno poplatku, s uvedením důvodu odhlášení z tábora.

 

Hana Školoudová, předsedkyně z.s.