POKRAČOVACÍ KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

PRO KOHO JE KURZ URČENÝ ?

 pro absolventy základního kurzu efektivního rodičovství, kteří si chtějí upevnit to, co se již naučili a kteří se chtějí dozvědět další nové informace

 pro všechny ostatní, kteří přemýšlejí, jak být podporujícími a spokojenými rodiči (absolvování základního kurzu efektivního rodičovství není nezbytnou podmínkou)

CO SE DOZVÍTE ?

 co je rodinná konstelace a jak nás může ovlivnit

 co je přirozenou součástí vztahů mezi sourozenci a co už je problematické, co podporuje sourozeneckou rivalitu

 jak pomoci řešit efektivně spory mezi dětmi

 jak pomoci zlepšovat vztahy mezi svými dětmi

Kurz probíhal v lednu a únoru 2013, bližší info v aktualitách.