PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ

více o STM na stránkách  www.lpp.cz

Školení tzv.  přirozeného plánování rodičovství  podle odborných medicínských studií, seznámení  s  moderní  metodikou  s  využitím  materiálů  vypracovaných  kolektivem psychologů, pedagogů a gynekologů německé Pracovní skupiny přirozeného plánování rodičovství,  rakouským Institut für Ehe und Familie a sdružením CENAP Brno:

ODPOVĚDNÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ - SYMPTOTERMÁLNÍ METODA

Cyklus je určen pro širokou veřejnost, pro všechny, kdo chtějí informovaně plánovat. Zvláště jsou zváni:  mladí manželé,  dvojice v období známosti,  snoubenci, ale také studenti, mládež i učitelé a vychovatelé, rodiče, kteří vedou k odpovědnosti své děti, ...

Školení zahrnuje:
 témata z anatomie a fyziologie, která se vztahují k plodnosti
 metodiku sledování příznaků plodnosti, využití i při neplodnosti
 výuku pravidel určování plodných a neplodných období
 pravidla pro sledování v období kojení
 spolehlivou aplikaci metody u nepravidelných cyklů
 použití metody ve zvláštních situacích (nemoc, práce na směny, přechod)
 základní informace o jiných metodách regulace porodnosti, antikoncepci apod.
 seznámení s odbornými výzkumy, studiemi, ověřením výsledků spolehlivosti

Kurz u nás probíhal na podzim roku 2012 s lektorkou  Mudr. Marií Fridrichovou z Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Další běh kurzu bude dle zájmu na jaře 2015.

Děkujeme za podporu  organizacím:  CENAP, která poskytuje školení instruktorů,  MPSV, farnostem děkanátu Přerov