POSTNÍCH 24 HODIN PRO ŽENY
Od pátek, 11. březen 2022
Do sobota, 12. březen 2022

Zveme ženy, maminky, babičky na duchovní obnovu na téma duchovní svoboda s lektorkou Františkou BöhmovouPříležitost k zamyšlení se nad novými podněty, ztišení, vzájemnému povzbuzení, svátosti smíření i mši svaté.

2022 postnich 24h. zeny 

PŘIHLÁŠKA NA AKCI

Místo Centrum pro rodinu Ráj